Raadplegen digitale bestemmingsplannen

laatste update: Rene Weeseman, 18 juli 2011

Alle geldende (vigerende) bestemmingsplannen zijn sinds november 2009 te raadplegen via de landelijke site http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ De plancontour, plankaart, voorschriften en toelichting zijn te downloaden. Rhenen was de 8e gemeente van Nederland die ook alle ingescande plankaarten gebiedsdekkend ontsloot.

Luchtfoto's en kaartmateriaal

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u een mail sturen aan rene.weeseman@rhenen.nl